Litteraturtips

Ätstörningar

En närståendes handbok
Av Madeleine Mesterton, Föreningen Frisk & Fri

Du ska vara perfekt
Av Anna-Karin Sahlin

 

Självskadebeteende

Ibland finns det inga enkla svar
Av Conny Allaskog, Anna Åkesson

Självskadebeteende – upptäcka, förstå och behandla
Av Jonas Bjärehed och Johan Bjureberg

Zebraflickan
Av Sofia Åkerman

Övrigt

Känslor som kraft eller hinder: En handbok i känsloreglering
Av Hanna SahlinElizabeth Malmquist

Drunkna inte i dina känslor
Av Maggan Hägglund, Doris Dahlin

Slutstation rättspsyk : om tvångsvårdade kvinnor som inte dömts för brott
Av Sofia Åkerman, Thérèse Eriksson

Dialektiskt Beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning
Av Anna Kåver, Åsa Nilsonne

Självkänsla nu!
Av Mia Törnblom