Boka föreläsning

I SHEDOs informationsprojekt Ego Nova arbetar vi för att öka kunskapen om självskadebeteende och ätstörningar, genom att bedriva föreläsningar. Vi erbjuder målgruppsanpassade föreläsningar ur ett självupplevt perspektiv av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, återhämtning och vägar vidare. Utöver detta innehåller föreläsningarna faktadelar som framtagits i samarbete med psykologiska institutionen vid Lunds universitet.

Sedan 2013 har vi föreläst för cirka 20 000 personer runt om i Sverige, för personal inom bl.a. psykiatri, skola, socialtjänst samt närstående och drabbade.

Vill ni boka in en föreläsning? Maila oss på egonova@shedo.se eller fyll i era uppgifter nedan, så återkommer vi till er!