Föreningen SHEDO har med finansiering av Region Skåne fått möjlighet att ta fram en stödchatt till individer med självskadebeteende och/eller ätstörningar samt närstående. Detta är den första stödchatt i Sverige som är specifikt inriktad på självskadebeteende.

Självskadechatten kommer lanseras under hösten/vintern 2017. Tillsvidare finns vi som stöd genom vår jourmail.